Potilaiden edut ja ongelmat NQF: n vakavien ilmoitettavien tapahtumaluettelojen avulla

Vakavat ilmoitettavat tapahtumat, ei koskaan tapahtumia ja haittavaikutuksia

Ensimmäistä kertaa vuonna 2001, National Quality Forum (NQF) sovelsi termiä koskaan tapahtumia kuvaamaan virheitä, joita sairaalassa ei pitäisi koskaan tapahtua. Nämä rikkomukset, joita kutsuttiin myös haittatapahtumiksi, pidettiin niin rakeina, ettei niitä koskaan pidä paikkaansa. Luetteloa päivitettiin ja laajennettiin vuonna 2006.

Vuonna 2011 lääketieteellisten virheiden luetteloa päivitettiin ja laajennettiin kattamaan 29 tapahtumaa, jotka kuuluvat seitsemään luokkaan.

Tänä aikana nimitystä koskaan tapahtumia muutettiin myös vakaviksi raportoitaviksi tapahtumiin (SRE). Lisäksi paikkakuntaluetteloa laajennettiin sairaaloiden ohella myös sairaanhoitopiirin tai toimipisteisten kirurgisten keskusten, ammattitaitoisten hoitotyölaitosten ja ambulatoristen käytäntöjen (lääkäreiden toimistot) välillä.

Miksi SRE-luettelo on tärkeä

NQF on julkisten ja yksityisten terveydenhuoltoalan johtajien koalitio, joka keskittyy terveydenhuollon laadun ja potilasturvan varmistamiseen tarjoamalla mittausajoneuvoja ja julkista raportointia.

Miksi tällainen luettelo on tärkeä? Sitä käytetään tosiasiallisesti käsittelemään laatua niiltä, ​​jotka toimittavat terveydenhuollon amerikkalaisille. Esimerkiksi Medicare, Medicaid ja jotkut yksityiset vakuutusyhtiöt eivät korvaa lääkäreitä tai laitoksia, kun yksi heidän potilastaan ​​on SRE: n uhri. Useimmat yhdysvaltalaiset sairaalat käyttävät yhteinen komissio ottaa raportoidut SRE: t huomioon tarkastellessaan järjestelyä ajantasaistetun akkreditoinnin perusteella.

NQF: n mukaan vuodesta 2011 lähtien noin puolet kaikista valtioista käyttää SRE-luetteloa arvioimaan terveydenhuoltopalvelujensa laatua.

Potilaiden edut

  1. Tiedämme, millaisia ​​lääketieteellisiä virheitä ja tapahtumia meidän on yritettävä estää omasta. SRE: iden luettelo on luettelo hyväksyttävistä tuloksista, jotka auttavat meitä määrittämään, mitä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä meidän on toteutettava ja joista käy ilmi, mikä saattaa johtaa oikeusjuttuun.
  1. Kun maksaajat kieltäytyvät maksamasta palveluntarjoajia tekemään näitä virheitä , se asettaa painostuksen tarjoajille selvittää, miten vältetään haittatapahtumat. Tämä voi osaltaan edistää turvallisempaa ympäristöä potilaille.

kysymykset

  1. Kuten aiemmin, nykyinen luettelo koskaan tapahtumista tai vakavista raportoitavista tapahtumista ei mainita joitain lääketieteellisiä virheitä, jotka ovat yhtä tuhoisia potilaille, kuten:
  2. Jos palveluntarjoaja tietää, ettei hänet korvata, koska tapahtuma tai vakava raportoitava tapahtuma on tapahtunut, he voivat yrittää peittää tapahtuman, joka ilmenee. Potilaat kertovat, että he ovat kärsineet näistä tapahtumista, mutta vasta myöhemmin oppia, että heidän rekisterinsä on muutettu, todelliset tapahtumat on poistettu rekistereistä ja että heidän ainoa käytös on hoitaa laitoksen riskienhallintaosasto. Siinä vaiheessa heillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin ottaa yhteyttä avukseen asianajajaan.

Luokat

Tässä on kategorioita, joilla NQF: n vakavat raportoitavat tapahtumat kuuluvat: